Фирма Контракс Плевен ООД започва своята дейност на 01.09.1992 г, първоначално като търговско представителство на Контракс ООД гр. София, което през 1996 г се преобразува в дружество с ограничена отговорност с поделена собственост между инж. Анатолий Цеков – Представляващ и Управляващ дружеството и Контракс ООД, гр. София. Седалището и адреса на управление е гр. Плевен, 5800, ул. Г. Раковски 26.

Контракс Плевен ООД е дружество, специализирано в областта на Информационните и комуникационни технологии /ИКТ/, разполага с високоподготвени и сертифицирани специалисти и заема лидерско място на територията на Централна северна България и e един от водещите системни интегратори в региона.

В групата на Контракс Плевен ООД са включени специализирани фирми в областта на приложния софтуер и кабелните инфраструктурни системи. Така Контракс Плевен ООД покрива широк спектър от информационни продукти и услуги, за реализирането както на решения за малкия офис, така и за големи корпоративни клиенти.

Към момента общия брой на заети лица в групата на Контракс Плевен ООД е 12 човека.

 


 

© 2005 КОНТРАКС ПЛЕВЕН ООД . Всички права върху web съдържанието запазени!