IT технологии:

Компютри и периферия:

Контракс Плевен ООД предлага широка гама от асемблирани компютърни системи, с внимателно подбрани и тествани компютърни компоненти и аксесоари. Системите се предлагат с регламентиран гаранционен срок, осигурени с кокален сервиз и постоянна поддръжка.

В областта на периферните устройства Контракс Плевен ООД предлага пълната гама от принтери / лазерни, матрични, мастилено-струйни и широкоформатни/.

Офис техника и офис системи:

Контракс Плевен ООД предлага и поддържа сервизно пълната гама на o фис продуктите на Canon , Kyocera Mita , NEC , Renz , Ideal , ACER , Benq

Комуникации:

Гласови комуникации:

Контракс Плевен ООД предлага гласови комуникационни решения, реализирани с продуктите на Panasonic и Siemens . Проектират се и монтират телефонни централи с капацитет до 500 поста, с ISDN свързаност, IP телефония и GSM Gateway решения.

Пренос на данни:

Контракс Плевен ООД проектира, изпълнява и сертифицира информационни мрежи за пренос на глас и данни в категории 5е, 6 и 7 съгласно международен стандарт ISO 11801 - EU / TIA - EIA 568 – USA , както и безжични мрежови решения съгласно международен стандарт IEEE 802.1

Видеонаблюдение:

Контракс Плевен ООД проектира и изпълнява проекти за видеонаблюдение на обекти, чрез аналогови и цифрови видеокамери с интегрирани WEB Server , позволяващ отдалечено наблюдение на обекти през IP / TCP протокол.

Софтуер:

Програмен продукт ХИПОКРАТ за общопрактикуващи лекари и специалисти

 Програмата Хипократ е един отличен помощник на общопрактикуващия лекар и лекаря специалист. С нея могат да се регистрират пациенти. Съхранява се информация за осигурен или свободен прием, фамилна анамнеза, история на заболяването, придружена от документи, снимки, изследвания и др., като по този начин се създава пълно здравно досие на пациента. Поддържа се и автоматично въвеждане тези данни от дискета, ако вече ги имате въведени.

Хипократ позволява да се въвеждат и обработват данните от всеки преглед с връзка към издадени медицински, медико диагностични направления и безплатни рецепти.

Програмата има вграден модул за въвеждане и визуализация на изследвания. Резултатите от изследванията се сравняват с предварително зададени гранични стойности и се визуализират в цвят. Граничните стойности могат да бъдат редактирани съгласно изискванията на всяка една лаборатория.

Поддържат се три основни модула на програмата:

 • Хипократ за ОПЛ /общопрактикуващ лекар/
 • Хипократ S – за лекари специалисти, МЦ и ДКЦ
 • Хипократ лаборатория

Контракс Плевен ООД работи много активно в областта на софтуерното осигуряване на доболничната медицинска помощ. Собствена разработка на фирмата е проектирането и изграждането на цялостната информационна система на ДКЦ 2 Плевен ЕООД, един от най големите центрове в България, изцяло работещ с продукта Хипократ – версия ДКЦ.

Сервиз:

 Сервизната дейност на Контракс Плевен ООД е една от най-активните позициии на дружеството. Обхваща следните основни направления на сервизна дейност:

 • сервизиране на компютърни системи – хардуерна и софтуерна поддръжка
 • сервизиране на принтери /лазерни, матрични, мастилено-струйни и широкоформатни/
 • сервизиране на аналогови и цифрови копирни апарати
 • сервизиране на комуникационни съоръжения – факсове, телефонни апарати и др.
 • поддръжка на телефонни централи
 • поддръжка на информационни и гласови мрежи
 • други

Контракс Плевен ООД притежава технически възможности, изключително голям опит в реализация на различни по размер и предмет проекти и квалифициран персонал за изпълнение на доставките и инсталирането на техниката както и за гаранционно и следгаранционно поддържане.

Добрата организация на тази дейност и покритието на всяка точка от територията на Централна Северна България позволяват поддръжка на продуктите на Acer, AOpen, NEC, Kyocera Mita, Microsoft, Borland, Avaya, Lucent Technologies, Canon, Siemens, LAS, Ideal, Renz и др.

Контракс Плевен ООД се стреми в своята дейност да предлага и реализира комплексни системни решения. Нашето предложение включва пълна поддръжка и услуги по време на целия цикъл инсталация и експлоатация, както следва:

 • - Доставка на техническите средства;
 • - Инсталиране и поддръжка на оборудването;
 • - Кратко обучение за работа с техниката;
 • - Гаранционна и следгаранционна поддръжка.

Контракс Плевен ООД осигурява надежден сервиз и поддръжка на място при клиента независимо от разстоянията, гарантирайки поправка на доставените продукти и/или бързата им замяна с резервни. Всички сервизни специалисти разполагат със собствен транспорт, резервни части и консумативи, както и с оборотни технически средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© 2005 КОНТРАКС ПЛЕВЕН ООД . Всички права върху web съдържанието запазени!