През последните 24 месеца по големите проекти, изпълнени от Контракс Плевен ООД са следните:

  • ТДД Плевен – компютърна мрежа в сградата с над 150 работни места Cat 5 e /двойна розетка с една активна линия/
  • НЕК ТДУ Север, гр. Плевен – компютърна мрежа с 40 работни места Cat . 6
  • ДКЦ 2 Плевен – информационна система /компютърна и гласова комуникация/ с над 120 работни места Cat 5 e /двойна розетка с компютърна и телефонна линия/ ,доставка на компютри и периферия, внедряване на софтуер.
  • Текстилна фабрика Navy Fashion Плевен - информационна система /компютърна и гласова комуникация/ с над 50 работни места с 4 информационни извода.
  • Структурни кабелни системи в сградите на АСП – ДСП Плевенска и Ловешка област – по национален проект на Контракс ООД, гр. София с общо над триста работни места. Всяко работно място се състои от двойна розетка с една активна линия . Предстои внедряване на софтуер в посочените региони, както и бъдещи разширения.
  • HVB BANK BIOCHIM – монтаж и програмиране на телефонни централи Siemens в клоновата мрежа на банката на територията на Плевенска, Ловешка, Габровска и В. Търновска области
  • Изграждане на компютърни мрежи по проект АРСИКТ на територията на Ловешка област
  • Доставка и монтаж на телефонна централа Panasonic TDA 200 за нуждите на Топлофикация Казанлък ЕАД, гр. Казанлък
  • Изграждане на система от ковергентна свързаност в реално време на инкасаторски пунктове в гр. Плевен за нуждите на частен инвеститор.
  • Монтаж на комуникационни съоръжения и активни мрежови устройства в 14 болнични заведения на територията на Плевенска и Ловешка области.
 

© 2005 КОНТРАКС ПЛЕВЕН ООД . Всички права върху web съдържанието запазени!